Aktiviteten i en speidergruppe – og dermed også i 4. Bergen Sandviken – er delt inn etter alder og skoletrinn. Disse forskjellige aldersgruppene kaller vi enhetene i speidergruppa. I 4. Bergen Sandviken har vi tre enheter. Klikk deg inn på enhetenes sider for å lese mer om aktiviteten i hver av dem: