4. Bergen-Sandviken speidergruppe har over 100 medlemmer fordelt på Flokken, Troppen og Roverlaget, og er tilknyttet Norges Speiderforbund (NSF). Vi holder til i hjertet av Sandviken i Bergen, i kjeller på «Menighetshuset» i Sandviksveien 41, og eier Kåken, en speiderhytte på Rundemannen på byfjellene i Bergen.

Gruppens speidermerke

Speiderne i Sandviken har tatt et av Sandvikens underverker til sitt merke, Mon Plaisir. 

Mot bakgrunn av guttenes lilje og jentenes trekløver står det gamle lysthuset Mon Plaisir som kjennetegn. «Lysten» er det populære navnet . Mon Plaisir er der vi samles før vi går på tur opp Skredderdalen og til speiderhytta vår på Rundemannen, Kåken.

Vår historie

4. Bergen-Sandviken speidergruppe har sin historie helt tilbake til stiftelsen av 4. Bergen 26. mars i 1912. Kun avbrutt av 2. verdenskrig da speiding ble forbudt av tyskerne og alt utstyr skulle innleveres.

Guttetroppen 4. Bergen av NSF (Norges Speidergutt Forbund) ble stiftet i 1912 av Trygve Kayser. Jentetroppen Bergen 11 av NSPF (Norges Speiderpike Forbund), senere Sandviken, ble stiftet 14. juni 1932 av Ruth Tysland. Dagens 4. Bergen-Sandviken ble stiftet ved en sammenslåing av 4.Bergen og Sandviken 24. mars 1983 og tilhører Hordaland krins av Norges speiderforbund.

Gruppestyret

Gruppestyret er den øverste ledelsen i speidergruppa og består av en gruppeleder og seks styremedlemmer. Styret har det daglige ansvaret for gruppas administrasjon og virksomhet, og skal blant annet:

  • Ansvar for gruppas økonomi.
  • Sørge for at speidergruppa driver aktiviteter i henhold til Norges speiderforbunds retningslinjer og lover.
  • Representere gruppa utad og holde kontakten med foreldregruppa, andre speidergrupper, kretsen, evt. korpset, forbundet og lokale myndigheter, lokalsamfunnet, evt. andre lokale organisasjoner.
  • Planlegge og koordinere felles aktiviteter sammen med enhetsledere og gruppeting og sørge for gode tilbud til medlemmene.
  • Planlegge mål for gruppa og iverksette tiltak for å nå disse sammen med enhetsledere og gruppeting.

Disse velges av gruppetinget for et eller to år av gangen. Les mer om gruppeleder og -styret sine oppgaver og ansvar her.

Gruppestyret velges av gruppetinget for et eller to år av gangen og består av følgende:

   Navn    Funksjon
   Ulf Larsen    Gruppeleder
   Inger Tonette Kjærland    Gruppeassistent
   Denise Flatmark    Gruppeassistent
   Anders Knutsson Koren    Gruppeassistent
   Fredrik Monrad Olsen    Gruppeassistent
   Hallvar Helleseth    Gruppeassistent
   Margunn Instefjord    Gruppeassistent

 

Kontakt gruppestyret

Ta kontakt med gruppestyret på e-post til gruppeleder@4bergen.no eller  på telefon 959 07 380

Foreldrelaget

Alle speidergrupper ønsker aktive foreldre. Foreldreforeningene støtter opp om gruppenes arbeid og er en viktig ressurs for oss som gruppe.  Alle foreldre er derfor også hjertelig velkomne som ledere/assistenter eller delta på andre måter i den grad de har lyst og anledning i 4.Bergen-Sandviken speidergruppe!

Alle foreldre/foresatte (oppgitt i medlemssystemet vårt) er automatisk med i foreldrelaget, og det er både hyggelig og nyttig for foreldre å ha kontakt med andre speiderforeldre. Deltar du på speiderarrangementene, får du et godt innblikk i speidernes aktiviteter. All innsats øker trivselen, og er til hjelp for at lederne skal kunne gjennomføre arbeidet med speiderne under gode betingelser. Oppgavene varierer etter behovene i gruppen og vil omfatte blant annet:

  • Vedlikehold av utstyr, lokalet og Kåken
  • Dugnadshjelp under arrangement (for eksempel Stoltzen Opp/Familiedagen og Julegildet)
  • Foreldrehjelp og transport på møter og turer
  • Hjelp til gjennomføring av inntektsbringende tiltak.

Kontakt foreldrelaget

Ta kontakt med foreldrelaget på foreldrelaget@4bergen.no